Gostenhof-Plärrer

Gostenhof Bildarchiv Foto Marburg
© Bildarchiv Foto Marburg/Fotograf unbekannt 1944